Γιατί όχι υποχρεωτικό κράνος: Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδηλασίας

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδηλασίας (ECF)  δεν είναι εναντίον ατόμων που επιλέγουν να φορούν κράνος, εντούτοις είναι ενάντια στους υποχρεωτικούς νόμους για την χρήση κράνους και την προώθηση του προκαλώντας σοκ-τρόμο. Το πράττουμε αυτό μέσω της παροχής υποστήριξης στα μέλη μας, αλλά και μέσω της συμμετοχής σε ένα ευρύ φάσμα διακρατικών φόρουμ. Η ECF αντιτίθεται σε υποχρεωτικούς νόμους κράνους επειδή: Αποθαρρύνουν την ποδηλασία, απεικονίζοντας την ως ασυνήθιστα επικίνδυνη - είναι    λιγότερο πιθανό να σκοτωθείτε σε ένα μίλι ποδηλασίας από ένα μίλι περπατήματος (Wardlaw 2002). https://www.industrializedcyclist.com/actualrisks.pdf Μια πολύ σεβαστή ανασκόπηση της βιβλιογραφίας αναφέρει: Όταν ο κίνδυνος τραυματισμού του κεφαλιού, του προσώπου ή του τραχήλου ερευνάτε ως σύνολο, τα κράνη ποδηλάτων παρέχουν μικρό προστατευτικό αποτέλεσμα. Αυτό το μικρό αποτέλεσμα είναι εμφανές μόνο σε παλαιότερες μελέτες. Νέες μελέτες, οι οποίες συνοψίζονται με ένα μοντέλο ανάλυσης τυχαίων επιπτώσεων, δεν δείχνο

Ασφαλής Επικοινωνία με Matrix/Element, σβήστε Whatsapp, Signal, Viber, Telegram, Skype..

Εάν χρησιμοποιείτε Whatsapp, Signal, Viber, Telegram, Skype, Zoom, Hangouts, Facebook Messenger, Slack, SMS, E-mail.. ήρθε η ώρα να αλλάξετε στο

Matrix / Element (πρώην Riot)

(ανανεώθηκε 21/01/2020)

Ο εγκλεισμός έχει αυξήσει την ζήτηση για online επικοινωνία, video conferences, κανάλια με πολλούς αποδέκτες κλπ. Ταυτόχρονα η λογοκρισία, η παρακολούθηση, η διαρροή και πώληση των προσωπικών δεδομένων και η ασφάλεια της επικοινωνίας μας είναι όλο και πιο σημαντική, με την αυστηροποίηση των καθεστώτων και την αλαζονεία των πολυεθνικών, και απαιτεί να μετακινηθούμε σε αξιόπιστο ελεύθερο λογισμικό.

19 Οκτ 2020: Οι κυβερνήσεις: Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Καναδάς, Ινδία, Ιαπωνία, συνυπογράψανε μια διεθνή δήλωση σχετικά με την κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο (E2EE) και τη δημόσια ασφάλεια, στην οποία καλούν τις εταιρείες τεχνολογίας να επιτρέψουν στις αρχές τήρησης του νόμου, πρόσβαση σε περιεχόμενο σε αναγνώσιμη και χρησιμοποιήσιμη μορφή, όταν μια εξουσιοδότηση εκδίδεται νόμιμα, είναι απαραίτητη και αναλογική και υπόκειται σε ισχυρές διασφαλίσεις και εποπτεία.

Αυτό σημαίνει πως μόνο ένα αποκεντρωμένο και ανοιχτό λογισμικό με δυνατότητα δημιουργία πολλών client και server σε διάφορες τοποθεσίας θα ήταν σχεδόν αδύνατο να ελεγχθεί πλήρως, για αυτό:

Μετά από μελέτη δεκάδων πηγών καταλήξαμε στην χρήση του ανοιχτού στάνταρ πρωτοκόλλου MATRIX, με μια από τις εφαρμογές χρήστη (client) το προτεινόμενο ανοιχτό λογισμικό ELEMENT.io (πρώην RIOT), επειδή:

(ακόμα και από τo Signal που προτείνεται ως ασφαλές έχει τις υπογραμμισμένες σημαντικές διαφορές)

👉 Ομοσπονδιακό/Αποκεντρωμένο, δεν υπάρχει μια εταιρεία ή ένας κεντρικός server που αποθηκεύει ή είναι υπεύθυνη για τα δεδομένα τα οποία μπορεί να ζητήσει / να έχει πρόσβαση / να δεσμεύσει / να απαγορέψει το κράτος / hackers / υπηρεσίες / εταιρείες κ.α.

👉 Βασισμένο στο ανοιχτού κώδικα στάνταρ πρωτόκολλο Matrix, όπως το E-mail, που σημαίνει ότι μπορείς να επιλέξεις να χρησιμοποιήσεις ο ίδιος οποιαδήποτε συμβατή εφαρμογή με το πρωτόκολλο Client, όπου υπάρχουν ήδη το: Element, Weechat, Spectral, Gomuks, Quaternion, Matrixcli, Nheko Reborn, NeoChat, Ditto Chat, Mirage, Fractal, Nio, Pattle, FluffyChat, Seaglass, Miitrix, Matrix-commander..! Αλλά και οποιοδήποτε λογισμικό εξυπηρετητή Server, αλλά και της φυσικής τοποθεσίας που θα αποθηκεύονται τα δεδομένα και άρα και της χώρα στης οποίας θα υπόκειται στους αντίστοιχους νόμους.

👉 Ανοιχτός Δημοσιευμένος Κώδικας Προγραμματισμού Client/Server για Έλεγχο και Μη Κερδοσκοπική ανάπτυξη, αλλά και επανα-προγραμματισμό από την ανοιχτή κοινότητα προγραμματιστών.

👉 Δεν απαιτεί να συνδέσεις κινητό τηλέφωνο ή email κατά την εγγραφή, αλλά ούτε και να τα δημοσιεύσεις στον δημόσιο κατάλογο ώστε να σε βρίσκουν με αυτά.

👉 Γέφυρες επικοινωνίας (Bridges) με άλλες εφαρμογές όπως: Slack, IRC, XMPP, Gitter, Telegram, Discord, WhatsApp, Facebook, Hangouts, Signal κ.α.

👉 Κρυπτογράφηση end-to-end (E2EE) ενεργοποιημένη εξαρχής σε όλες τις συζητήσεις, τις ομάδες αλλά και τις κλήσεις Φωνής ή Βίντεο, με τα ανοιχτά πρωτόκολλα Olm και Megolm Double Ratchet Algorithm.

👉 Επικοινωνία με Μεγάλες Κοινότητες / Ομάδες με δωμάτια ιδιωτικά ή δημόσια

👉 Επικοινωνία Voice (VoIP) / Video / Video Conferencing με πολλά άτομα για εκδηλώσεις μέσω του ανοιχτού λογισμικού Jitsi.

👉 Προσθήκη extensions/widgets π.χ όπως δημιουργία κοινού κειμένου, ημερολογίου, παρακολούθηση κοινού video από youtube κ.α.

👉 Διαθέσιμο σε Web Browser (χωρίς εγκατάσταση π.χ. Firefox, Brave...), Android, IOS, Desktop: Windows, MacOS, Linux (Debian/Ubuntu).

✌Επιπλέον επιλέχθηκε από την Mozilla (Firefox) όπου αντικατέστησε ήδη όλη την επικοινωνία της με την κοινότητα της, και την Automatic (Wordpress) που επένδυσε για περαιτέρω συνεργασία και ανάπτυξη... γιατί όχι και εσείς;

💪 Εγκαταστήστε εδώ https://www.element.io

Περισσότερα για το ανοιχτό πρωτόκολλο Matrix και άλλες εφαρμογές χρήσης του εδώ: https://matrix.org