Γιατί όχι υποχρεωτικό κράνος: Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδηλασίας

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδηλασίας (ECF)  δεν είναι εναντίον ατόμων που επιλέγουν να φορούν κράνος, εντούτοις είναι ενάντια στους υποχρεωτικούς νόμους για την χρήση κράνους και την προώθηση του προκαλώντας σοκ-τρόμο. Το πράττουμε αυτό μέσω της παροχής υποστήριξης στα μέλη μας, αλλά και μέσω της συμμετοχής σε ένα ευρύ φάσμα διακρατικών φόρουμ. Η ECF αντιτίθεται σε υποχρεωτικούς νόμους κράνους επειδή: Αποθαρρύνουν την ποδηλασία, απεικονίζοντας την ως ασυνήθιστα επικίνδυνη - είναι    λιγότερο πιθανό να σκοτωθείτε σε ένα μίλι ποδηλασίας από ένα μίλι περπατήματος (Wardlaw 2002). https://www.industrializedcyclist.com/actualrisks.pdf Μια πολύ σεβαστή ανασκόπηση της βιβλιογραφίας αναφέρει: Όταν ο κίνδυνος τραυματισμού του κεφαλιού, του προσώπου ή του τραχήλου ερευνάτε ως σύνολο, τα κράνη ποδηλάτων παρέχουν μικρό προστατευτικό αποτέλεσμα. Αυτό το μικρό αποτέλεσμα είναι εμφανές μόνο σε παλαιότερες μελέτες. Νέες μελέτες, οι οποίες συνοψίζονται με ένα μοντέλο ανάλυσης τυχαίων επιπτώσεων, δεν δείχνο

Ασφαλής Επικοινωνία με Element.io (Riot) Matrix

Εάν χρησιμοποιείτε Facebook Messenger, Whatsapp, Viber, Telegram, Skype, Slack, Zoom, LINE, SMS ή E-mail, ήρθε η ώρα να αλλάξετε εφαρμογή στο Element.io (πρώην Riot) βασισμένο στο Matrix!

Ο εγκλεισμός έχει αυξήσει την ζήτηση για online επικοινωνία, video conferences, κανάλια με πολλούς αποδέκτες κλπ. Ταυτόχρονα η λογοκρισία, η παρακολούθηση, η διαρροή και πώληση των προσωπικών δεδομένων και η ασφάλεια της επικοινωνίας μας είναι όλο και πιο σημαντική, με την αυστηροποίηση των καθεστώτων και την αλαζονεία των πολυεθνικών, και απαιτεί να μετακινηθούμε σε αξιόπιστο ελεύθερο λογισμικό.

19 Οκτ 2020: Οι κυβερνήσεις: Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Καναδάς, Ινδία, Ιαπωνία, συνυπογράψανε μια διεθνή δήλωση σχετικά με την κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο (E2EE) και τη δημόσια ασφάλεια, στην οποία καλούν τις εταιρείες τεχνολογίας να επιτρέψουν στις αρχές τήρησης του νόμου, πρόσβαση σε περιεχόμενο σε αναγνώσιμη και χρησιμοποιήσιμη μορφή, όταν μια εξουσιοδότηση εκδίδεται νόμιμα, είναι απαραίτητη και αναλογική και υπόκειται σε ισχυρές διασφαλίσεις και εποπτεία.

Μετά από μελέτη δεκάδων πηγών καταλήξαμε στο συνδυασμό του ανοιχτού λογισμικού ELEMENT.io (πρώην RIOT) με πρωτόκολλο MATRIX, γιατί:

- Ομοσπονδιακό/Αποκεντρωμένο, δεν υπάρχει μια εταιρεία ή ένας κεντρικός server που διαθέτει τα δεδομένα.
- Ανοιχτός Κώδικας και Μη Κερδοσκοπική ανάπτυξη.
- Βασισμένο στο ανοιχτού κώδικα ελεύθερο πρωτόκολλο Matrix, που σημαίνει μπορείς να επιλέξεις ή να εγκαταστήσεις ή να δημιουργήσεις ο ίδιος τον δικό σου client/server.
- Κρυπτογράφηση end-to-end (E2EE) με τα ανοιχτά πρωτόκολλα Olm και Megolm Double Ratchet Algorithm.
- Δεν απαιτεί email ή κινητό τηλ για εγγραφή.
- Γέφυρες επικοινωνίας με Slack, IRC, XMPP, Gitter, Telegram, Discord, WhatsApp, Facebook, Hangouts, Signal κ.α.
- Κοινότητες και δωμάτια δημόσια/ιδιωτικά.
- Voice & Video Conferencing.
- Πολλά έξτρα extensions π.χ όπως δημιουργία κοινού κειμένου, ημερολογίου, παρακολούθηση video κ.α.
- Υψηλός αριθμός ανάπτυξης των εφαρμογών.
- Επιλέχθηκε από την Mozilla (Firefox) για την αντικατάσταση όλων των επικοινωνιών της τεράστιας κοινότητας της.
- Διαθέσιμο σε Browser Web, Android, IOS, Desktop: Windows, MacOS, Debian/Ubuntu.

Εγκαταστήστε εδώ https://www.element.io

Περισσότερα για το ανοιχτό πρωτόκολλο Matrix https://matrix.org

www.gymnosophy.gr - φυσιολατρική συλλογικότητα