Στο όνομα της δημόσιας υγείας: Η ΦΥΛΕΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΝΑΖΙ

Στις δημοκρατικές κοινωνίες, οι ανάγκες της δημόσιας υγείας απαιτούν μερικές φορές από τους πολίτες να κάνουν θυσίες για το γενικότερο καλό, αλλά στη ναζιστική Γερμανία, η εθνική ή δημόσια υγεία – Volksgesundheit – είχε απόλυτη προτεραιότητα έναντι της ατομικής υγειονομικής περίθαλψης. Οι γιατροί και οι ιατρικά καταρτισμένοι ακαδημαϊκοί, πολλοί από τους οποίους ήταν υποστηρικτές της … Continue reading Στο όνομα της δημόσιας υγείας: Η ΦΥΛΕΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΝΑΖΙ