ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ BYPAD

BYPAD_logo_greek

Πρόκειται για ένα σύστημα διαχείρισης ολικής ποιότητας που αναπτύχθηκε από διεθνή κοινοπραξία εμπειρογνωμόνων ποδηλάτου, στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενου έργου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δεν πρόκειται για ένα θεωρητικό μοντέλο, καθώς έχει ήδη εφαρμοστεί στην πράξη από διάφορους δήμους και περιφέρειες κατά τη διάρκεια της φάσης ανάπτυξής του. Πάνω από 170 πόλεις και περιφέρεις σε 24 χώρες έχουν ήδη χρησιμοποιήσει τα πλεονεκτήματα της μεθόδου BYPAD και έχουν αρχίσει τη βελτίωση της ποιότητας της πολιτικής τους για το ποδήλατο απλά, γρήγορα και πάνω απ ‘όλα με οικονομικώς εφικτά και  αποτελεσματικά μέτρα.

Η μεθοδολογία BYPAD παρέχει μια σε βάθος ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης της πολιτικής ποδηλάτου. Η μέθοδος είναι απλή: οι πολιτικοί, οι υπεύθυνοι δημόσιοι ή δημοτικοί υπάλληλοι και ομάδες χρηστών συμπληρώνουν ένα λεπτομερές ερωτηματολόγιο το οποίο προσφέρει μια εικόνα για τις διαφορετικές απόψεις σχετικά με την κατάσταση της ανάπτυξης σε διάφορους τομείς της τοπικής πολιτικής για το ποδήλατο. Οι αμφιλεγόμενες απόψεις στη συνέχεια θα συζητηθούν σε μια  διαδικασία, καθοδηγούμενη από ουδέτερο εθνικό ελεγκτή.

Ο στόχος είναι να επιτευχθεί μια συλλογική αξιολόγηση των ερωτήσεων και να αποφασισθούν στόχοι ποιότητας και μέτρα για το μέλλον, με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης. Στη μέθοδο αυτή αυτό-αξιολόγησης όλοι οι φορείς πρέπει να  διαδραματίσουν ενεργό ρόλο.

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου BYPAD, η πόλη ή η περιοχή λαμβάνει το σήμα ποιότητας BYPAD και το πιστοποιητικό BYPAD. Έτσι επιβεβαιώνεται η δέσμευση των πολιτικών ιθυνόντων, των διοικητικών οργάνων και των πολιτών σε μια σύγχρονη, υψηλής ποιότητας πολιτικής για την ποδηλασία.


Ευρωπαϊκή ιστοσελίδα https://www.bypad.org/

πηγή άρθρου: https://bypadgreece.blogspot.com/

Posted

in

,

Tags: