ΠΟΔΗΛΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΗ ΧΩΡΙΣ ΠΟΛΕΜΟ ΒΑΛΤΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

▼ english: CYCLING INTO WAR-FREE BALTIC SEA 2023

2023 ~5000km/4 μήνες 7ο Ποδηλατικό Ταξίδι του Costa Nuciklo από Θεσσαλονίκη.
Αφετηρία Βερολίνο 4 Ιουλ – Γερμανία – Δανία – Σουηδία – Φινλανδία – Εσθονία – Λετονία – Λιθουανία – Πολωνία.

Προσχέδιο Χάρτη (η πραγματική διαδρομή διαμορφώνεται στην διάρκεια ανάλογα των αναγκών και των πληροφοριών που λαμβάνονται):

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1rj2iJPIhRA18VGOSrW67DqxIYlXJnmsO&usp=sharing

Ταξιδιώτης Ποδηλάτης, Φυσιολάτρης και Ολικός Χορτοφάγος, ο Costa και η “Ρω”, το ποδηλατάκι μου, εξερευνούμε φύση, τόπους και ανθρώπους.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού θέλουμε να συναντήσουμε και να ανταλλάξουμε απόψεις με ανθρώπους και συλλογικότητες, σχετικά με το πώς να κάνουμε τον κόσμο μας ειρηνικό και βιώσιμο.

Οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με φιλοξενία (αλλιώς η διαμονή είναι πάντα ελεύθερα στην φύση), κοινωνικά στέκια, εναλλακτικά μέρη & εκδηλώσεις, ιδιαίτερα αξιοθέατα & θαύματα της φύσης, βίγκαν οικονομικό φαγητό, είναι σημαντική!

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ: Σε αυτό το ταξίδι, εγώ και η Ρω κάνουμε έκκληση για ειρήνη σε όλο τον κόσμο και ειδικότερα σε αυτή την περιοχή ώστε να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, καταδικάζοντας τα γεωπολιτικά παιχνίδια κάθε εξουσίας ενάντια των λαών.

“Κάθε πόλεμος είναι σύμπτωμα της αποτυχίας του ανθρώπου ως σκεπτόμενο ζώο”.

-Costa Nuciklo SKG.

Ακολουθήστε τις Ενημερώσεις για το Ταξίδι:

Facebook https://www.facebook.com/coterzo/
Instagram https://www.instagram.com/nuciklo/

E-mail: kterzo@gmail.com

Ιστοσελίδα με πληροφορίες για προηγούμενες περιοδείες στην Τουρκία, Ιταλία, Σαν Μαρίνο, Γαλλία, Μονακό, Ισπανία, Γιβραλτάρ, Μαρόκο, Πορτογαλία, Ελβετία, Γερμανία, Ολλανδία.
https://cycling-into.blogspot.com/

Με την υποστήριξη της φυσιολατρικής συλλογικότητας Gymnosophy https://www.gymnosophy.gr

CYCLING INTO WAR-FREE BALTIC SEA 2023

~5000km/4 months 7th Costa Nuciklo Cycling Tour from Thessaloniki Greece:
Berlin starting point 4 Jul – Germany – Denmark – Sweden – Finland – Estonia – Latvia – Lithuania – Poland.

Draft Map (real route is adjusted during tour based on needs & info received):

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1rj2iJPIhRA18VGOSrW67DqxIYlXJnmsO&usp=sharing

Touring Cyclist, Naturist and Vegan, Costa with my bicycle “Ro”, we explore nature, places and people.

During the trip we want to meet and exchange views with people and collectives on how to make our world peaceful and sustainable.

Any information about hospitality (otherwise accommodation is always free in nature), social spaces, alternative places & events, special sights & wonders of nature, vegan affordable food, is important!

FOR PEACE: On this journey me and my bicycle “Ro” we urge for peace throughout the world and especially in this region to stop the war in Ukraine, condemning the geopolitical games of any power against the people.

“All war is a symptom of human’s failure as a thinking animal.”

-Costa Nuciklo SKG.

Follow Tour Updates:

Facebook https://www.facebook.com/coterzo/

Instagram https://www.instagram.com/nuciklo/

E-mail: kterzo@gmail.com

Website with Previous Tours info in Turkey, Italy, San Marino, France, Monaco, Spain, Gibraltar, Morocco, Portugal, Switzerland, Germany, Netherlands.

https://cycling-into.blogspot.com/

With the support of the naturists collective Gymnosophy https://www.gymnosophy.gr

Posted

in

,

Tags: