Μετανάλυση: ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ

Ευρήματα:
Σε αυτή τη μετα-ανάλυση 54 μελετών με 77.758 συμμετέχοντες, το εκτιμώμενο συνολικό ποσοστό δευτερογενούς επίθεσης στα νοικοκυριά ήταν 16,6%, υψηλότερο από τα παρατηρούμενα ποσοστά δευτερογενούς επίθεσης για τον κοροναϊό του SARS-CoV και του αναπνευστικού συνδρόμου της Μέσης Ανατολής. Ελέγχοντας τις διαφορές μεταξύ των μελετών, τα ποσοστά δευτερογενούς προσβολής ήταν υψηλότερα στα νοικοκυριά από περιπτώσεις συμπτωματικού δείκτη από περιπτώσεις ασυμπτωματικού δείκτη, σε επαφές ενηλίκων παρά σε επαφές παιδιών, σε συζύγους από ό, τι σε άλλες οικογενειακές επαφές και σε νοικοκυριά με 1 επαφή από νοικοκυριά με 3 ή περισσότερες επαφές.

Νόημα:
Αυτά τα ευρήματα δείχνουν ότι τα νοικοκυριά είναι και θα συνεχίσουν να είναι σημαντικοί χώροι μετάδοσης, ακόμη και σε περιοχές όπου η κοινοτική μετάδοση μειώνεται.

πηγή 14-Δεκ-2020: https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2774102
Madewell ZJ, Yang Y, Longini IM, Halloran ME, Dean NE. Household Transmission of SARS-CoV-2: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Netw Open. 2020;3(12):e2031756. doi:10.1001/jamanetworkopen.2020.31756