Μελέτη Nature: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΑΝ ΣΥΝΕΠΗΣ ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΜΒΟΛΙΑ ΚΟΒΙΝΤ-19

{Οι συγγραφείς, εκτός από τη δημιουργία εξουδετερωτικών αντισωμάτων, αναφέρουν σταθερές αλλαγές στην αιμοσφαιρίνη A1c, στα επίπεδα νατρίου και καλίου ορού, στα προφίλ πήξης και στις νεφρικές λειτουργίες σε υγιείς εθελοντές μετά τον εμβολιασμό με αδρανοποιημένο σκεύασμα για τον ΣΑΡΣ-ΚΟΒ-2. Παρόμοιες αλλαγές είχαν επίσης αναφερθεί σε ασθενείς με ΚΟΒΙΝΤ-19, υποδηλώνοντας ότι ο εμβολιασμός μιμήθηκε μια λοίμωξη.

Η αλληλουχία mRNA ενός κυττάρου (scRNA-seq) μονοπύρηνων κυττάρων περιφερικού αίματος (PBMCs) πριν και 28 ημέρες μετά τη χορήγηση του σκευάσματος αποκάλυψε επίσης σταθερές αλλαγές στη γονιδιακή έκφραση πολλών διαφορετικών τύπων ανοσοκυττάρων.

Συνολικά, η μελέτη μας συνιστά ιδιαίτερη προσοχή κατά τον εμβολιασμό ατόμων με προϋπάρχουσες κλινικές παθήσεις, όπως διαβήτη, διαταραχές ηλεκτρολυτών, νεφρική δυσλειτουργία και διαταραχές πήξης.}
-Κωνσταντίνος Πουλάς, Καθηγητής Βιοχημείας Τμήμα Φαρμακευτικής Πανεπιστημίου Πατρών.

πηγή 26-Οκτ-2021 https://www.nature.com/articles/s41421-021-00329-3

Tags: