Μελέτη: Υποχρεωτικοί Εμβολιασμοί, Διαχωρισμός των Πολιτών & Προώθηση της Ανισότητας στην Ελλάδα & άλλων δημοκρατικών χωρών στην Κόβιντ εποχή.

{Συνοψίζοντας, οι υποχρεωτικοί εμβολιασμοί για τη ΚΟΒΙΝΤ μπορεί να εγείρουν ιατρικές, κοινωνικές και ηθικές ανησυχίες. Η πολιτική και η ιατρική είναι εντελώς διαφορετικά θέματα, αλλά μέσω της διαφανούς συνεργασίας τους, μπορούν να είναι σωτήριες σε περιόδους υγειονομικών κρίσεων, συμβάλλοντας στην πολυδιάστατη υγειονομική περίθαλψη.

Ο υποχρεωτικός εμβολιασμός του υγειονομικού προσωπικού στην Ελλάδα δεν φαίνεται να βελτίωσε την εξέλιξη της πανδημίας και, επιπλέον, δημιούργησε ποσοτική και ποιοτική έλλειψη προσωπικού, η οποία μπορεί να συνέβαλε στην αύξηση της θνησιμότητας των νοσηλευόμενων. Επιπλέον, τα εμβολιασμένα άτομα μπορούν να προσβληθούν και να μεταδώσουν τον ΣΑΡΣ-ΚΟΒ-2, οπότε η υποχρεωτική απαίτηση δεν φαίνεται να αποτελεί ισχυρό παράγοντα στη διαχείριση της πανδημίας. Επιπρόσθετα, είναι απαραίτητο να σχεδιαστούν και να ολοκληρωθούν τυχαιοποιημένες μελέτες για την απάντηση των κρίσιμων ζητημάτων που συζητήθηκαν στο παρούσα έρευνα, ιδίως όσον αφορά τις μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ανεπιθύμητες ενέργειες των σημερινών εμβολίων.

Ελπίζουμε ειλικρινά ότι η επιστημονική κοινότητα θα επανεκτιμήσει τις αρχές της βιοηθικής και τα ιατρικά δεδομένα προς την κατεύθυνση της διατήρησης των θεμελιωδών αρχών του Ιπποκράτη. Τα καθήκοντά μας ως επιστήμονες είναι να διασφαλίσουμε ότι οι ενέργειές μας προάγουν την ευημερία και αποφεύγουν τη βλάβη του κοινού και των ατόμων, και αυτό περιλαμβάνει την αποφυγή της σιωπηρής υποστήριξης ενός δυνητικά λανθασμένου πολιτικού μοντέλου διαχείρισης της πανδημίας σε μια τόσο περίπλοκη και ασαφή ιατρική και επιστημονική πρόκληση…}

➤ ολόκληρη η μελέτη στα ελληνικά:
https://www.eyewideopen.org/?p=4600

➤ πηγή μελέτης Springer Link 7-12-2022:
Mavridis, C., Aidonidis, G., Evangelou, M. et al. Mandatory vaccinations, the segregation of citizens, and the promotion of inequality in the modern democracy of Greece and other democratic countries in the era of KOVID-19. HPLS 44, 72 (2022). https://link.springer.com/article/10.1007/s40656-022-00548-1