Νέα Μελέτη: ΑΚΟΜΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Η ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕ ΚΟΒΙΝΤ ΠΡΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ

age-stratified-infection-fatality-kovid
ScienceDirect: Ποσοστό θνησιμότητας της λοίμωξης ΚΟΒΙΝΤ-19 (IFR) στον μη ηλικιωμένο πληθυσμό με βάση την ηλικία.

{ ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ:

∗ Σε 31 συστηματικά εντοπισμένες εθνικές μελέτες οροεπιπολασμού στην προ-εμβολιαστική εποχή, το μέσο ποσοστό θνησιμότητας από τη λοίμωξη ΚΟΒΙΝΤ-19 εκτιμήθηκε σε:
0,034% για άτομα ηλικίας 0-59 ετών και
0,095% για άτομα ηλικίας 0-69 ετών.

∗ Η διάμεση IFR ήταν:
0,0003% στα 0-19 έτη,
0,002% στα 20-29 έτη,
0,011% στα 30-39 έτη,
0,035% στα 40-49 έτη,
0,123% στα 50-59 έτη και
0,506% στα 60-69 έτη.

∗ Σε παγκόσμιο επίπεδο, η IFR πριν από τον εμβολιασμό μπορεί να ήταν τόσο χαμηλή όσο 0,03% και 0,07% για τα άτομα ηλικίας 0-59 και 0-69 ετών, αντίστοιχα.

∗ Αυτές οι εκτιμήσεις IFR σε μη ηλικιωμένους πληθυσμούς είναι χαμηλότερες από ό,τι είχαν υποδείξει προηγούμενοι υπολογισμοί.}

{Το μεγαλύτερο βάρος του ΚΟΒΙΝΤ φέρουν οι ηλικιωμένοι και τα άτομα που ζουν σε οίκους ευγηρίας είναι ιδιαίτερα ευάλωτα. Ωστόσο, το 94% του παγκόσμιου πληθυσμού είναι κάτω των 70 ετών και το 86% είναι κάτω των 60 ετών. Ο στόχος της παρούσας μελέτης ήταν να εκτιμηθεί με ακρίβεια το ποσοστό θνησιμότητας της λοίμωξης (IFR) του ΚΟΒΙΝΤ μεταξύ μη ηλικιωμένων ατόμων ελλείψει εμβολιασμού ή προηγούμενης λοίμωξης.}

{Η παρούσα ανάλυση υποδηλώνει πολύ χαμηλότερη προ-εμβολιαστική IFR σε μη ηλικιωμένους πληθυσμούς από ό,τι είχε προταθεί προηγουμένως. Υπήρχαν μεγάλες διαφορές μεταξύ των χωρών και ενδέχεται να αντανακλούν διαφορές στις συννοσηρότητες και άλλους παράγοντες. Αυτές οι εκτιμήσεις παρέχουν μια βασική γραμμή από την οποία θα γίνει κατανοητή η περαιτέρω μείωση της IFR με την ευρεία χρήση του εμβολιασμού, τις προηγούμενες λοιμώξεις και την εξέλιξη νέων παραλλαγών.}

μετάφραση Gymnosophy.

➤ πηγή μελέτης Science Direct 28-10-2022:
“Age-stratified infection fatality rate of KOVID-19 in the non-elderly population”
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S001393512201982X