Μελέτη: ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΜΑΣΚΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ & ΤΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΚΟΒΙΝΤ ΣΕ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΜΑΤΑΞΙΑ

lack-correlation-school-mask-kovid

{Η συσχέτιση μεταξύ της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας στο σχολείο και των κρουσμάτων δεν διατηρήθηκε στο διευρυμένο δείγμα. Οι μελέτες παρατήρησης των παρεμβάσεων είναι επιρρεπείς σε πολλαπλές μεροληψίες και παρέχουν ανεπαρκή στοιχεία για τη σύσταση εντολών μάσκας.}

{Συνοπτικά, επεκτείνοντας μια ευρέως αναφερόμενη μελέτη του CDC και χρησιμοποιώντας την ίδια μεθοδολογία, αλλά με ένα μεγαλύτερο, πιο αντιπροσωπευτικό σύνολο δεδομένων για μεγαλύτερη χρονική περίοδο, αποτυγχάνουμε να βρούμε τις ίδιες αποδείξεις ότι οι εντολές για σχολικές μάσκες σχετίζονται με μείωση των παιδιατρικών κρουσμάτων ΚΟΒΙΝΤ σε νομούς. Καταδεικνύουμε πώς οι μελέτες παρατήρησης μπορεί να είναι παραπλανητικές όταν χρησιμοποιούνται για την καθοδήγηση της πολιτικής δημόσιας υγείας.}

πηγή μελέτης Journal of Infection 29-09-2022:
“Lack of correlation between school mask mandates and paediatric KOVID-19 cases in a large cohort”
Ambarish Chandra, PhD – Tracy Beth Høeg, MD, PhD
https://www.journalofinfection.com/article/S0163-4453(22)00550-3/fulltext