Μελέτη: ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΚΟΒΙΝΤ ΦΑΙΖΕΡ/ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΣΥΣΧΕΤΙΣΤΗΚΑΝ ΜΕ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

{Η δοκιμή Φαίζερ παρουσίασε 36% υψηλότερο κίνδυνο σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών στην ομάδα των εμβολιασμένων…}

{Απαιτείται πλήρης διαφάνεια των δεδομένων κλινικών δοκιμών εμβολίου ΚΟΒΙΝΤ για την ορθή αξιολόγηση αυτών των ερωτήσεων. Δυστυχώς, καθώς πλησιάζουμε 2 χρόνια μετά την κυκλοφορία των εμβολίων ΚΟΒΙΝΤ, τα δεδομένα των συμμετεχόντων παραμένουν απρόσιτα…}

👉 πηγή ScienceDirect 22-Σεπ-2022: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X22010283

Tags: