ΜΑΣΚΕΣ νέα μετανάλυση 78 μελετών: ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΑΦΗΣ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΙΟΓΕΝΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

30-Ιαν-2023 Cochrane Database of Systematic Reviews:

{Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των RCTs δεν έδειξαν σαφή μείωση των αναπνευστικών ιογενών λοιμώξεων με τη χρήση ιατρικών/χειρουργικών μασκών. Δεν υπήρχαν σαφείς διαφορές μεταξύ της χρήσης ιατρικών/χειρουργικών μασκών σε σύγκριση με αναπνευστήρες N95/P2 σε εργαζόμενους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης όταν χρησιμοποιούνται κατά τη συνήθη περίθαλψη για τη μείωση της ιογενούς λοίμωξης του αναπνευστικού συστήματος…

Οι βλάβες ανεπαρκώς μετρήθηκαν και αναφέρθηκαν, αλλά η δυσφορία που προκαλεί η χρήση ιατρικών/χειρουργικών μασκών ή αναπνευστικών συσκευών N95/P2 αναφέρθηκε σε αρκετές μελέτες…}

➤ πηγή μελέτης Cochrane 30-Ιαν-2023: https://doi.org/10.1002/14651858.CD006207.pub6
Physical interventions to interrupt or reduce the spread of respiratory viruses. Cochrane Database of Systematic Reviews 2023, Issue 1. Art. No.: CD006207. DOI: 10.1002/14651858.CD006207.pub6.
Jefferson T, Dooley L, Ferroni E, Al-Ansary LA, van Driel ML, Bawazeer GA, Jones MA, Hoffmann TC, Clark J, Beller EM, Glasziou PP, Conly JM.