Μελέτη: ΥΨΗΛΟΤΕΡΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΘΡΟΜΒΩΣΗ ΜΑΤΙΟΥ

{Τα άτομα με εμβολιασμό κατά της ΚΟΒΙΝΤ-19 είχαν υψηλότερο κίνδυνο για όλες τις μορφές αγγειακής απόφραξης του αμφιβληστροειδούς σε 2 χρόνια μετά τον εμβολιασμό, με συνολική αναλογία κινδύνου 2,19 (95% διάστημα εμπιστοσύνης 2,00-2,39).

Η αθροιστική συχνότητα εμφάνισης αγγειακής απόφραξης του αμφιβληστροειδούς ήταν σημαντικά υψηλότερη στην εμβολιασμένη συνομοταξία σε σύγκριση με την μη εμβολιασμένη συνομοταξία, 2 χρόνια και 12 εβδομάδες μετά τον εμβολιασμό.

Ο κίνδυνος αγγειακής απόφραξης του αμφιβληστροειδούς αυξήθηκε σημαντικά κατά τις πρώτες 2 εβδομάδες μετά τον εμβολιασμό και παρέμεινε για 12 εβδομάδες.

Επιπλέον, τα άτομα με πρώτη και δεύτερη δόση BNT162b2 και mRNA-1273 είχαν σημαντικά αυξημένο κίνδυνο αγγειακής απόφραξης του αμφιβληστροειδούς 2 χρόνια μετά τον εμβολιασμό, ενώ δεν ανιχνεύθηκε διαφορά μεταξύ του εμπορικού σήματος και της δόσης των εμβολίων.

Αυτή η μεγάλη πολυκεντρική μελέτη ενισχύει τα ευρήματα προηγούμενων περιπτώσεων.}

πηγή Nature 10-Μάη-2023 https://www.nature.com/articles/s41541-023-00661-7
Li, JX., Wang, YH., Bair, H. et al. Risk assessment of retinal vascular occlusion after KOVID-19 vaccination. npj Vaccines 8, 64 (2023). https://doi.org/10.1038/s41541-023-00661-7