Μελέτη Lancet: ΟΙ ΝΟΣΟΥΝΤΕΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Δ ΕΧΟΥΝ ΙΔΙΟ ΙΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΥΣ

Η μελέτη αυτή (1) έρχεται σε συμφωνία με δυο άλλες μελέτες που έχουν προ-δημοσιευτεί στο medRxiv, η μία με τίτλο “Τα εμβολιασμένα και τα μη εμβολιασμένα άτομα έχουν παρόμοια ιικά φορτία σε κοινότητες με υψηλό επιπολασμό της παραλλαγής Δ Σαρς-Κοβ-2” (2) και η άλλη με τίτλο “Δεν υπάρχει σημαντική διαφορά στο ιικό φορτίο μεταξύ εμβολιασμένων και μη εμβολιασμένων, ασυμπτωματικών και συμπτωματικών ομάδων όταν έχουν μολυνθεί με παραλλαγή Δ Σαρς-Κοβ-2)” (3).

πηγές:
(1) 29-Οκτ-2021 https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00648-4/fulltext
(2) 31-Ιουλ-2021 https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.31.21261387v1
(3) 5-Οκτ-21 https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.09.28.21264262v2

Tags: