ΓΙΑΤΙ ΟΧΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΚΡΑΝΟΣ – Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδηλασίας & άλλες πηγές

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδηλασίας (ECF) δεν είναι εναντίον ατόμων που επιλέγουν να φορούν κράνος, εντούτοις είναι ενάντια στους υποχρεωτικούς νόμους για την χρήση κράνους και την προώθηση του προκαλώντας φόβο.

Το πράττουμε αυτό μέσω της παροχής υποστήριξης στα μέλη μας, αλλά και μέσω της συμμετοχής σε ένα ευρύ φάσμα διακρατικών φόρουμ.

Η ECF αντιτίθεται σε υποχρεωτικούς νόμους κράνους επειδή:

 1. Αποθαρρύνουν την ποδηλασία, απεικονίζοντας την ως ασυνήθιστα επικίνδυνη – είναι    λιγότερο πιθανό να σκοτωθείτε σε ένα μίλι ποδηλασίας από ένα μίλι περπατήματος (Wardlaw 2002).
  https://www.industrializedcyclist.com/actualrisks.pdf
 2. Μια πολύ σεβαστή ανασκόπηση της βιβλιογραφίας αναφέρει: Όταν ο κίνδυνος τραυματισμού του κεφαλιού, του προσώπου ή του τραχήλου ερευνάτε ως σύνολο, τα κράνη ποδηλάτων παρέχουν μικρό προστατευτικό αποτέλεσμα. Αυτό το μικρό αποτέλεσμα είναι εμφανές μόνο σε παλαιότερες μελέτες. Νέες μελέτες, οι οποίες συνοψίζονται με ένα μοντέλο ανάλυσης τυχαίων επιπτώσεων, δεν δείχνουν καθαρό προστατευτικό αποτέλεσμα (Elvik 2011).
  https://ecf.com/files/wp-content/uploads/Elvik2011_helmet_reanalysis1.pdf
 3. Οι τραυματισμένοι ποδηλάτες είναι λιγότερο πιθανό να έχουν τραυματισμούς στο κεφάλι, παρά τραυματισμένοι πεζοί ή επιβάτες αυτοκινήτων (ONISR 2005 – Γαλλικό Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας).
  https://www.onisr.securite-routiere.gouv.fr/
 4. Απεικονίζουν τα ποδηλατικά κράνη πως προσφέρουν πολύ μεγαλύτερη προστασία από ​​ότι κάνουν. Τα ποδηλατικά κράνη έχουν σχεδιαστεί για να αντέχουν μόνο σε μικρά χτυπήματα και προσκρούσεις, και όχι για να έχουν συγκρουστεί από μηχανοκίνητα οχήματα! Δείτε περισσότερα εδώ σχετικά με τα πρότυπα κράνους ποδηλασίας.
  https://ecf.com/groups/heads
 5. Οι χώρες που έχουν επιβάλλει ποινές σε ανθρώπους για κανονική ποδηλασία (χωρίς κράνος), δεν κατάφεραν να μειώσουν τα ποσοστά τραυματισμού στο κεφάλι, παρά τα αυξημένα ποσοστά χρήσης του κράνους. Δείτε το ενημερωτικό δελτίο ECF σχετικά με την περίπτωση της Αυστραλίας και τους νόμους του κράνους.
  https://ecf.com/groups/ecf-fact-sheet-helmet-laws-case-study-australia
 6. Τα οφέλη για την υγεία από την ποδηλασία υπερτερούν κατά πολύ των κινδύνων τραυματισμού (de Hartog et al, 2010)
  https://doi.org/10.1289/ehp.0901747
 7. Η μειωμένη ποδηλασία μειώνει τα οφέλη για την υγεία και το περιβάλλον.
 8. Η μειωμένη ποδηλασία μειώνει την ασφάλεια που προκύπτει λόγω αριθμητικής δύναμης χρήσης, αυξάνοντας έτσι τον κίνδυνο τραυματισμού στους υπόλοιπους ποδηλάτες – (Jacobsen PL, 2003)
  https://injuryprevention.bmj.com/content/9/3/205

Η παραπάνω τοποθέτηση είναι μετάφραση από την σελίδα “ECF position on helmets”:
γνήσιο (δεν λειτουργεί) https://ecf.com/what-we-do/road-safety/ecf-position-helmets
αποθηκευμένο αντίγραφο: https://web.archive.org/web/20230521233627/https://ecf.com/what-we-do/road-safety/ecf-position-helmets

Διαβάστε το Ενημερωτικό Δελτίο με την θέση της ECF σχετικά με τα ποδηλατικά κράνη εδώ https://ecf.com/groups/ecf-helmet-factsheet

Ενημερωτικό Φυλλάδιο της ECF “Ρώτα Με Γιατί Ποδηλατώ Χωρίς Κράνος / Ask Me Why I Cycle Without A Helmet (* πηγές στο τέλος)
https://ecf.com/sites/ecf.com/files/ECF-Helmet-brochure-2012-for-web.pdf

Φυλλάδιο της ECF για την ασφαλέστερη ποδηλασία χωρίς υποχρεωτικά κράνη
https://ecf.com/groups/improving-bicycle-safety-without-making-helmet-use-compulsory

ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ:

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΝΟΥΜΕΡΑ (εικόνα)

Αυτό το άρθρο εξετάζει τη σχέση μεταξύ του αριθμού των ατόμων που περπατούν ή ποδηλατούν και τη συχνότητα των συγκρούσεων μεταξύ των αυτοκινητιστών και των περιπατητών ή των ποδηλατών.   Safety in numbers: more walkers and bicyclists, safer walking and bicycling, P L Jacobsen, 2003.
https://ecf.com/groups/safety-numbers-more-walkers-and-bicyclists-safer-walking-and-bicycling

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΡΑΝΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΠΟΔΗΛΑΤΕΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ

Οι νόμοι για την υποχρεωτική χρήση κράνους από τους ποδηλάτες της Αυστραλίας θεσπίστηκαν το 1990-1992. Οι έρευνες και οι απογραφές δείχνουν ότι αυτοί οι νόμοι αποθάρρυναν την ποδηλασία, κατά περισσότερο από 40% σε ορισμένες περιπτώσεις. Ανά εκατομμύριο πληθυσμού, περίπου δύο θάνατοι ποδηλατών συμβαίνουν ετησίως σε σύγκριση με τις 2.000 από καρδιαγγειακές παθήσεις.

Ο Δρ Mayer Hillman από το Ινστιτούτο Πολιτικών Μελετών του Ηνωμένου Βασιλείου υπολόγισε ότι τα έτη ζωής που κερδίζονται με την χρήση του ποδηλάτου ξεπερνούν τα χρόνια ζωής που χάνονται σε ατυχήματα κατά 20 φορές. Οι νόμοι για το κράνος δεν απέδωσαν καθαρό κοινωνικό όφελος για την υγεία, με υπολογισμένο λόγο κόστους/οφέλους 109 προς 1 έναντι.

Συγκρίνοντας τους ποδηλάτες με τους πεζούς, οι πρό-νόμου (1986-89) θάνατοι των ποδηλατών ήταν το 16,4% των πεζών σε αριθμό και το 2010-13 το ποσοστό ήταν 22,7%. Η αναλογία σοβαρών τραυματισμών ποδηλατών σε σύγκριση με τους πεζούς αυξήθηκε από 1,49 το 1990 σε 2,6 το 2008/09.

Αυτή η αξιολόγηση διαπιστώνει ότι οι νόμοι για το κράνος έχουν αποτύχει όσον αφορά την προώθηση της ποδηλασίας, της υγείας, της αποζημίωσης ατυχημάτων, των περιβαλλοντικών θεμάτων και των πολιτικών ελευθεριών. Επιπλέον, παρεμπόδισε την εφαρμογή προγραμμάτων ανταλλαγής ποδηλάτων.

January 2015, Conference: The Sports Science Summit At: O2 London, UK, Authors: Colin Clarke https://www.researchgate.net/publication/275338909_Evaluation_of_Australia’s_bicycle_helmet_laws

Μελέτη επιβεβαιώνει ότι οι νόμοι χρήσης κράνους σκοτώνουν το ποδηλατικό μερίδιο στην Αυστραλία.
https://www.freestylecyclists.org/study-confirms-helmet-laws-killing-australian-bike-share/

Ποδηλατική Πρεσβεία Μεγάλης Βρετανίας:
ΜΥΘΟΣ “ΟΤΑΝ ΠΟΔΗΛΑΤΕΙΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕ ΝΑ ΦΟΡΑΣ ΚΡΑΝΟΣ”

Είναι αποδεδειγμένο πως το κράνος από μόνο του δεν έχει ιδιαίτερα αποτελέσματα στην συνολική ποδηλατική ασφάλεια. Χώρες με υποχρεωτικούς νόμους για το κράνος ή με υψηλά ποσοστά χρήσης κράνους δεν παρουσιάζουν μείωση των τραυματισμών στο κεφάλι (ή σε τραυματισμούς γενικά) σε σύγκριση με χώρες ή περιοχές που δεν ισχύουν ανάλογοι νόμοι.

Όπου έχουν σχεδιαστεί σωστοί δρόμοι, η ποδηλασία είναι μια ασφαλής δραστηριότητα, που σε κάνει να αισθάνεσαι άνετα, σαν να ήσουν μέσα σε αυτοκίνητο ή μέσα σε λεωφορείο ή σαν να περπατάς ! Η καλή ποιότητα των ποδηλατικών υποδομών έχει καλύτερη και θετικότερη επίδραση στα ποσοστά ποδηλατικής ασφάλειας από την χρήση προστατευτικού εξοπλισμού.

Αντιθέτως σε μερικά μέρη του κόσμου, το περιβάλλον είναι τόσο “εχθρικό” προς τους ποδηλάτες που πολλοί από αυτούς ίσως και να αισθάνονται ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να φορούν κράνος ακόμα κι αν αυτό είναι η ελάχιστη προστασία που μπορούν να εξασφαλίσουν για τον εαυτό τους.

Μάλιστα, το υψηλό ποσοστό χρήσης κράνους δείχνει στην πραγματικότητα ότι οι αρμόδιες αρχές έχουν αποτύχει να σχεδιάσουν κατάλληλες ποδηλατικές υποδομές.

Η υποχρεωτική χρήση κράνους έχει αποδειχτεί ότι έχει αρνητικό αντίκτυπο: αποθαρρύνει τους ανθρώπους από το να κάνουν ποδήλατο, μειώνοντας έτσι το κοινωνικό όφελος που προκύπτει από έναν υγιέστερο και πιο ενεργό πληθυσμό.

Θα πρέπει, λοιπόν, το κράνος και/ή οποιαδήποτε άλλη μορφή προστατευτικού εξοπλισμού να είναι προσωπική επιλογή. Τα αποτελέσματα καλοσχεδιασμένων ποδηλατικών υποδομών δεν μπορούν να αγνοηθούν.

Οι Κάτω Χώρες, που είναι οι ασφαλέστερες χώρες στον κόσμο για ποδήλατο και έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό χρηστών ποδηλάτου, έχουν παράλληλα το μικρότερο ποσοστό χρήσης κράνους.

Όποιος ενδιαφέρεται πραγματικά για την ασφάλεια του ποδηλάτη, ας ενδιαφερθεί πρώτα απ´όλα για την κατασκευή ποδηλατικών υποδομών!

πηγή: https://cyclingfallacies.com/el/29/όταν-ποδηλατείς-θα-πρέπει-να-φοράς-κράνος

ΘΕΣΗ ΤΗΣ GYMNOSOPHY

Έχει ερευνηθεί πως όταν εφαρμόστηκαν υποχρεωτικοί νόμοι για χρήση ποδηλατικού κράνους, αποθαρρύνθηκε σημαντικά η ποδηλασία, δεν βοήθησαν στην συνολική ασφάλεια των μετακινήσεων, και μειώθηκαν τα οφέλη για την υγεία και το περιβάλλον. Τέτοιοι  νόμοι χρησιμοποιήθηκαν ως άλλοθι για να μην ακολουθηθούν ουυσιαστικές πολιτικές ήπιας κινητικότητας, ώστε οι πόλεις να γίνουν φιλικές για τους ανθρώπους και όχι για τις μηχανές!

Ο καλύτερος τρόπος να βελτιώσουμε την ποδηλατική ασφάλεια είναι η δημιουργία υποδομών όπως Ασφαλές Δίκτυο Ποδηλατόδρομων, προώθηση και εκπαίδευση από το σχολείο,  αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ποδηλασίας με πράσινο κύμα/παραχώρηση προτεραιότητας/αντίθετο ρεύμα σε τοπικές οδούς, κίνητρα αύξησης των χρηστών με 0% ΦΠΑ στην αγορά του, ποδήλατο στην δουλειά… ενώ παράλληλα να ισχύσουν δραστικά μέτρα περιορισμού της κίνησης των μηχανοκίνητων στα κέντρα των πόλεων και γειτονιών, αστικό όριο ταχύτητας 30χλμ/ω, 1.5μ απόσταση προσπέρασης, πεζοδρομήσεις κ.α.

Υπογράφουμε ΑΣΦΑΛΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΤΩΡΑ!

https://actionnetwork.org/petitions/safe-cycling-network-now

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΗΓΕΣ:

Βρετανικός Τουριστικός Σύλλογος Ποδηλατών – Cyclists’ Touring Club (CTC)
SiN report: https://www.cyclinguk.org/campaign/safety-in-numbers

Για μια καλή επισκόπηση του τρόπου σχεδιασμού μιας επιτυχημένης καμπάνιας:
https://www.onestreet.org/campaign-planning

Μια εξαιρετική πηγή που συγκεντρώνει πολλές από τις τρέχουσες και παλαιότερες έρευνες, καθώς και σχόλια και επιστημονικές συζητήσεις σχετικά με τα κράνη ποδηλάτων, τη χρήση τους, την αποτελεσματικότητά τους και τα αποτελέσματα της νομοθεσίας.
https://www.cyclehelmets.org

Χωρίς κράνη, κανένα πρόβλημα: πώς οι Ολλανδοί δημιούργησαν μια ανέμελη ποδηλατική κουλτούρα:
www.vox.com/science-and-health/2018/8/28/17789510/bike-cycling-netherlands-dutch-infrastructure

Χειρουργός εγκεφάλου: Δεν έχει νόημα να φοράτε κράνη ποδηλάτου
www.cnet.com/news/brain-surgeon-theres-no-point-wearing-cycle-helmets/

TEDxCopenhagen – Mikael Colville-Andersen Γιατί δεν πρέπει να ποδηλατούμε με κράνος
www.youtube.com/watch?v=07o-TASvIxY

Ευσυνείδητη ελευθερία, όταν δικαστής συμφωνεί ότι ο νόμοι για ποδηλατικά κράνη είναι περιττοί:
https://www.smh.com.au/national/nsw/heady-freedom-as-judge-agrees-helmet-laws-are-unnecessary-20100827-13vz2.html

FB page: Ρώτα Με Γιατί Ποδηλατώ Χωρίς Κράνος / Ask me why I cycle without a helmet:
www.facebook.com/no.helmet.law

🚲 Επιμέλεια – Μετάφραση: Κώστας Τερζόπουλος
Σεμινάριο Ποδηλατικής Πολιτικής – Πανεπιστήμιο Άμστερνταμ
www.gymnosophy.gr

Πηγές για το φυλλάδιο της ECF  “Ρώτα Με Γιατί Ποδηλατώ Χωρίς Κράνος / Ask Me Why I Cycle Without A Helmet

https://ecf.com/sites/ecf.com/files/ECF-Helmet-brochure-2012-for-web.pdf

 • Cavill N, Davis A, 2007. Cycling and Health: what’s the evidence?. Cycling England
 • de Jong, P. (2012), The Health Impact of Mandatory Bicycle Helmet Laws. Risk Analysis, 32: 782–790. doi: 10.1111/j.1539-6924.2011.01785.x, 2012
 • Jacobsen PL, 2003. Safety in numbers: more walkers and bicyclists, safer walking and bicycling. Injury Prevention 2003;9:205-209.
 • NHTSA. Traffic Safety Facts. Bicycle Helmet Use Laws. 2005
 • Robinson DL, 2006. Do enforced bicycle helmet laws improve public health?. BMJ 2006;332:722-725
 • Rojas-Rueda D, de Nazelle A, Tainio M, Nieuwenhuijsen MJ, The health risks and benefits of cycling in urban environments compared with car use: health impact assessment study. British Medical Journal, BMJ 2011; 343:d4521 . 2011
 • St Clair VJM, Chinn BP, 2007. Assessment of current bicycle helmets for the potential to cause rotational injury. Transport Research Laboratory PPR213
 • Thompson RS, Rivara FP, Thompson DC. New England Journal of Medicine, 1989 v320 n21 p1361-7. 1989
 • Tuxworth W, Nevill AM, White C, Jenkins C, 1986. Health, fitness, physical activity and morbidity of middle aged male factory workers. British Journal of Industrial Medicine 1986 Nov;43(11):733-53
 • Hillman M, 1993. Cycle helmets: the case for and against. Policy Studies Institute ISBN 0-85374-602-8.
 • Walker B, 2005. Heads up – the science of helmets. Cycle Jun/Jul 2005

www.gymnosophy.gr

Tags: