Προτάσεις στη Διαβούλευση ΣΒΑΚ-ΚΟΚ 2020 από Gymnosophy

GYMNOSOPHY: Σχόλια επί της διαβούλευσης «Η Ελλάδα σε κίνηση: Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα – Μικροκινητικότητα – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό, την απλούστευση και την ψηφιοποίηση διαδικασιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών»

To Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 20 Νοε 2020. Μπορείτε να δείτε το σχέδιο ενιαίο εδώ σε PDF:
https://drive.google.com/file/d/1r4vFDPZAmC1SLQq9gzgAtXlsCk3tfzKs/view?usp=sharing

    Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) και ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) οφείλει κατεπείγοντος να προωθήσει με ευνοϊκά μέτρα την ποδηλασία έναντι της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας, κυρίως για την αντιμετώπιση της Πανδημίας και της Κλιματικής Αλλαγής, και κατ’ επέκταση την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, την αέρια ρύπανση, την ηχορύπανση, το συγκοινωνιακό φόρτο, την σωματική & ψυχική υγεία κ.α. Στα πλαίσια αυτά η Gymnosophy προτείνουμε επιπλέον αλλαγές στα πλαίσια της ήπιας κινητικότητας, για πόλεις για ανθρώπους και όχι για μηχανές, όπως:

        30χλμ/ω προκαθορισμένο όριο ταχύτητας σε όλες τις αστικές περιοχές (όπως Ολλανδία/Ισπανία)

        100χλμ/ω μέγιστο όριο ταχύτητας σε όλες τις υπόλοιπες οδούς (όπως Ολλανδία) και αναλογική προσαρμογή προς τα κάτω ανάλογα με το είδος της οδού και το όχημα.

        1,5 μέτρο απόσταση προσπέρασης από μηχανοκίνητα προς Ποδήλατα (και πινακίδα).

        Τα ποδήλατα όταν συναντούν σηματοδότες/στοπ, να τα λογίζουν ως παραχώρηση προτεραιότητας στους άλλους χρήστες, εκτός μεγάλων κόμβων με ειδική σήμανση (γνωστό Idaho Stop Law).

       Τα ποδήλατα να μπορούν νόμιμα να κινούνται αντίθετα από το ρεύμα σε μονόδρομους τοπικούς οδούς, παραχωρώντας την προτεραιότητα στους άλλους χρήστες.

    Να γίνει επαναξιολόγηση των προστίμων του ΚΟΚ για τους ποδηλάτες, με δεδομένο τις ελάχιστες συνέπειες που αυτά προκαλούν, ώστε να υπάρχει αναλογικότητα.

           π.χ. 700€ για την παραβίαση σηματοδότη/stop στα αυτοκίνητα           που σκοτώνουν, 700€ και στον ποδηλάτη(!). Θεωρούμε πως ένα             λογικό πρόστιμο θα ήταν το διπλάσιο της παραβίασης του                     σηματοδότη από πεζό, που είναι 40€, και άρα 80€ για τον                       ποδηλάτη.

        Μάλιστα εντύπωση προκαλεί το πρόστιμο για αυτοκινητιστή για         χρήση κινητού/ηχητικής συσκευής, χρήση τηλεόρασης(!) το                    οποίο είναι 50€, και αντίστοιχα στον ποδηλάτη είναι 150€ στον            ΚΟΚ εδώ!!!

Παρακάτω σχολιάζουμε, άρθρο προς άρθρο,  τις προτάσεις μας στα πλαίσια την διαβούλευσης:

_______________

Κεφάλαιο Α’ Εκπόνηση και στόχοι των Σ.Β.Α.Κ.
Άρθρο 3 Σκοπός και αρχές κατάρτισης των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

1. Σκοπός των Σ.Β.Α.Κ. είναι η δημιουργία βιώσιμων συστημάτων αστικών μεταφορών μέσω:

β) της προώθησης των μη μηχανοκίνητων τρόπων μετακίνησης, όπως πεζή, ποδήλατο, Ε.Π.Η.Ο.

ΑΛΛΑΓΗ: διαγράφουμε τα Ε.Π.Η.Ο

ΕΠΕΙΔΗ: Τα Ε.Π.Η.Ο. είναι μηχανοκίνητα μέσα που κινούνται με ηλεκτρισμό και ο διαχωρισμός πρέπει να είναι σαφής απέναντι στα πολύ σημαντικότερα οφέλη των μη-μηχανοκίνητων (δεν απαιτούν ηλεκτρική ενέργεια, που για την παραγωγή της χρειάζονται ορυκτά καύσιμα ή εγκαταστάσεις Α.Π.Ε, αποθήκευση ενέργειας, δίκτυα μεταφορών, συστήματα φόρτισης, με όλες τις συνέπειες στο περιβάλλον, την οικονομία, την υγεία.

ε) της μείωσης της κυκλοφορίας των μηχανοκίνητων οχημάτων, κυρίως ιδιωτικής χρήσης

ΣΩΣΤΟ ΧΩΡΙΣ ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΕΙΔΗ: Είναι σωστό να τονίζεται η στρατηγική μείωσης της κυκλοφορία των μηχανοκίνητων, γιατί η ανάπτυξη της μη-μηχανοκίνητης κυκλοφορίας προσκρούει στην επανα-κατανομή του χώρου που έχει αποδοθεί συντριπτικά μέχρι τώρα στην μηχανοκίνητη κυκλοφορία, όμως τώρα είναι σαφές πως μέτρα και υποδομές θα αφαιρέσουν χώρο από τα μηχανοκίνητα, με σκοπό να τους μετατρέψουν σε ήπιους χρήστες.

_______________

Άρθρο 4 Αρμοδιότητες του φορέα εκπόνησης

ΠΡΟΣΘΗΚΗ: ιδ) την εκπαίδευση του ίδιου του φορέα, της ομάδας εργασίας και όλων των εμπλεκόμενων μερών, με πιστοποιημένο σύντομο σεμινάριο για το τι είναι η Βιώσιμη (ή Ηπια) Αστική Κινητικότητα και πως την προωθούμε, πριν την έναρξη της διαδικασίας εκπόνησης του ΣΒΑΚ.

ΕΠΕΙΔΗ: έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σχετική μόρφωση στο αντικείμενο με αποτέλεσμα να μην  μπορούν να ληφθούν σωστές αποφάσεις, ή να μην μπορούν να κατανοηθούν.

π.χ. τέτοια σεμινάρια κάνει το Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ.

_______________

Άρθρο 6 Λειτουργία του δικτύου φορέων – Σύμφωνο συμμετοχής

1. α) Στο δίκτυο φορέων δύναται να συμμετέχουν, σωματεία, αστικές εταιρίες, σύλλογοι και οργανώσεις ή άλλοι φορείς με καταστατικό σκοπό συναφή με τα διαλαμβανόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 3.

ΑΛΛΑΓΗ α) Στο δίκτυο φορέων δύναται να συμμετέχουν, σωματεία, αστικές εταιρίες, συλλογικότητες, χωρίς απαραίτητα νομική μορφή, και οργανώσεις ή άλλοι φορείς με καταστατικό σκοπό συναφή με τα διαλαμβανόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 3.

ΕΠΕΙΔΗ: ΑΦΑΙΡΟΥΜΕ το “σύλλογοι” γιατί ισούται με τα σωματεία, και ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΜΕ τις “συλλογικότητες χωρίς νομική μορφή”, γιατί είναι σωστό να συμμετέχουν και ομάδες πολιτών. Υπάρχουν ομάδες πολιτών όπως η Ποδηλατ(ισσ)ες στην Αθήνα, η δική μας Gymosophy στη Θεσσαλονίκη κ.α. με περισσότερα από 10 χρόνια εμπειρία και ενεργή συμμετοχή σε διαβουλεύσεις.

_______________

ΜΕΡΟΣ Β’ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ Ρυθμίσεις για τα ελαφρά προσωπικά ηλεκτρικά οχήματα (Ε.Π.Η.Ο.) -Τροποποίηση του ν. 2696/1999 (Α’ 57) Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.)

Άρθρο 15 Ορισμοί -Τροποποίηση του άρθρου 2 του Κ.Ο.Κ.

Ορισμοί:

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΟΥ ΟΡΙΣΜΟΥ: Μονόδρομος με Αντίθετη Ποδηλατική Ροή: Μονόδρομος που επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η αντίθετη κίνηση ποδηλάτων τα οποία παραχωρούν την προτεραιότητα στους άλλους χρήστες.


Λεωφορειόδρομος: Οδός ή τμήμα οδού αποκλειστικής κυκλοφορίας λεωφορείων,
ΠΡΟΣΘΗΚΗ: και κατ’ εξαίρεση ποδηλάτων τα οποία παραχωρούν την προτεραιότητα.


Πεζοδρόμιο: Το υπερυψωμένο ή άλλως διαχωριζόμενο τμήμα της οδού που προορίζεται για πεζούς.
ΠΡΟΣΘΗΚΗ: και κατ’ εξαίρεση ποδηλάτες παραχωρώντας προτεραιότητα στους πεζούς και μέγιστη ταχύτητα παρόμοια των πεζών.


Πεζόδρομος: Οδός η οποία χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τους πεζούς και για είσοδο – έξοδο οχημάτων προς και από ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης, παροδίων ιδιοκτησιών ως και για οχήματα εφοδιασμού ή έκτακτης ανάγκης.

ΑΛΛΑΓΗ: Πεζόδρομος: Οδός η οποία χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τους πεζούς, και κατ’ εξαίρεση ποδηλάτες παραχωρώντας προτεραιότητα στους πεζούς και μέγιστη ταχύτητα παρόμοια των πεζών. Επιπλέον για είσοδο – έξοδο οχημάτων προς και από ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης, παροδίων ιδιοκτησιών ως και για οχήματα εφοδιασμού ή έκτακτης ανάγκης παραχωρώντας την προτεραιότητα στους πεζούς και μέγιστη ταχύτητα 10χλμ/ω.

Περιοχή ήπιας κυκλοφορίας: Περιοχή κατοικίας, που έχει χαρακτηρισθεί και σημανθεί ως περιοχή ήπιας κυκλοφορίας.
ΑΛΛΑΓΗ: Περιοχή ήπιας κυκλοφορίας: Περιοχή κατοικίας που κινούνται κατά σειρά προτεραιότητας, πεζοί, ποδήλατα, ηλεκτρικά ποδήλατα, ΕΠΗΟ. Κατ’ εξαίρεση κινούνται μηχανοκίνητα παραχωρώντας την προτεραιότητα και με μέγιστη ταχύτητα 10χλμ/ω.


Ποδήλατο: Το όχημα δύο τουλάχιστον τροχών το οποίο κινείται με τη μυϊκή δύναμη εκείνων που επιβαίνουν και μπορεί να υποβοηθείται με βοηθητικό ηλεκτροκινητήρα μέγιστης συνεχούς ονομαστικής ισχύος 0,25 KW και η ισχύς του οποίου μειώνεται σταδιακά και τελικά μηδενίζεται όταν η ταχύτητα του οχήματος φθάσει τα 25 χλμ/ώρα ή νωρίτερα, εάν σταματήσει η ποδηλάτηση.
ΑΛΛΑΓΗ: Ποδήλατο: Το όχημα δύο τουλάχιστον τροχών το οποίο κινείται αποκλειστικά με τη μυϊκή δύναμη εκείνων που επιβαίνουν.

ΕΠΕΙΔΗ: Διαχωρίζουμε τα ΠΟΔΗΛΑΤΑ από τα ΗΛΕΚΤΡΟΠΟΔΗΛΑΤΑ. Θεωρούμε πως ο όρος “ΠΟΔΗΛΑΤΟ” για οποιοδήποτε όχημα με κινητήρα ανεξαρτήτως ενέργειας (ηλεκτρικής/ορυκτής), είναι παραπλανητικός. Κανονικά θα έπρεπε να ορίζονται ως Μοτοποδήλατα (και πιο αναλυτικά Ηλεκτρικά Μοτοποδήλατα), αλλά επειδή ο όρος αυτός χρησιμοποιήθηκε και πάλι λάθος στο παρελθόν στον ΚΟΚ, ας ορίσουμε ΜΟΝΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΠΕΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΧΕΙΡΟΓΚΑΖΟ ως “ΗΛΕΚΤΡΟΠΟΔΗΛΑΤΑ”

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΟΥ ΟΡΙΣΜΟΥ ΗλεκτροΠοδήλατο: Το όχημα δύο τουλάχιστον τροχών το οποίο κινείται με τη μυϊκή δύναμη εκείνων που επιβαίνουν και μπορεί να υποβοηθείται με βοηθητικό ηλεκτροκινητήρα μέγιστης συνεχούς ονομαστικής ισχύος 0,25 KW και η ισχύς του οποίου μειώνεται σταδιακά και τελικά μηδενίζεται όταν η ταχύτητα του οχήματος φθάσει τα 25 χλμ/ώρα ή νωρίτερα, εάν σταματήσει η ποδηλάτηση. Χωρίς την ύπαρξη χειρόγκαζου.

Ποδηλατόδρομος: Οδός ή τμήμα οδού αποκλειστικής κυκλοφορίας ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο..

ΑΛΛΑΓΗ: Ποδηλατόδρομος: Οδός αποκλειστικής κυκλοφορίας ποδηλάτων διαχωρισμένης κυκλοφορίας με φυσικό σταθερό εμπόδιο από τα υπόλοιπα μηχανοκίνητα.

ΕΠΕΙΔΗ: Διαχωρίζουμε τον Ποδηλατόδρομο από την Ποδηλατολωρίδα, γιατί άλλο να διαθέτεις αποκλειστικό δρόμο (κατά το αυτοκινητόδρομο) και άλλο κάποια λωρίδα κυκλοφορίας, σε δρόμο με μηχανοκίνητα.

Επιπλέον επιφυλασσόμαστε για την κίνηση των Ε.Π.Η.Ο σε ποδηλατόδρομους καθότι διαθέτουν μηχανές και η γρήγορη επιτάχυνση και η ευκολία αυτής δημιουργεί κινδύνους. Επιπλέον έχει παρατηρηθεί πως τα Ε.Π.Η.Ο και τα Ηλεκτρικά Ποδήλατα τροποποιούνται ώστε να πετύχουν υψηλότερη ταχύτητα και στα Ηλεκτρικά Ποδήλατα να μην είναι αναγκαία η υποβοήθηση με πετάλι.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΟΥ ΟΡΙΣΜΟΥ Ποδηλατολωρίδα: Λωρίδα αποκλειστικής κυκλοφορίας ποδηλάτων σε τμήμα της οδού.

_______________

Άρθρο 16 Όρια ταχύτητας των Ε.Π.Η.Ο

Όριο Ταχύτητας

ΑΛΛΑΓΗ:

παρ 1) Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των μηχανοκίνητων οχημάτων, μέσα στις κατοικημένες περιοχές, ορίζεται σε 30 χιλιόμετρα την ώρα, εκτός αν άλλως ορίζεται με ειδική σήμανση.

παρ 2) Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των μηχανοκίνητων οχημάτων στα 100χλμ/ω σε οποιαδήποτε υπεραστική οδό, και αναλογική αναπροσαρμοσμένη μείωση ανα είδος οδού και κατηγορία οχήματος.

ΕΠΕΙΔΗ: για λόγους τροχαίων εγκλημάτων, πανδημίας, κλιματικής κρίσης, ρύπανσης, ηχορύπανσης, κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων κ.α. Προτείνονται πρόσφατες στρατηγικές χωρών όπως η Ολλανδία και η Ισπανία.

_______________

Άρθρο 18 Ειδικοί κανόνες για τους οδηγούς Ε.Π.Η.Ο.

(Η επικεφαλίδα του Άρθρου 18 δεν περιλαμβάνει τα Ποδήλατα, αν και οι παράγραφοί το περιλαμβάνουν)

παρ 1) Οι οδηγοί ποδηλάτων, μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών, τρίτροχων οχημάτων και Ε.Π.Η.Ο. απαγορεύεται:

          δ) Nα κινούνται ανά δύο ή και πλείονες παράλληλα. Κατ΄               εξαίρεση οδηγοί ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο. επιτρέπεται να                  κινούνται ανά δύο παράλληλα.

ΧΩΡΙΣ ΑΛΛΑΓΗ: ΟΡΘΑ επιτρέπεται για τους ποδηλάτες να κινούνται ανά δύο παράλληλα 1ον για λόγους ασφάλειας (ορατότητα, επικίνδυνη προσπέραση μηχανοκίνητου στην ίδια λωρίδα), 2ον επειδή το ποδήλατο οφείλει να είναι ένα ανθρώπινο κοινωνικό μέσο (πατέρας-παιδί, φίλες, συνάδελφοι, ζευγάρι..) ώστε να ανταγωνίζεται τα μηχανοκίνητα που έχουν ούτως ή άλλως αυτή την δυνατότητα της κοινωνικής επαφής.

παρ 4) ΠΡΟΣΘΗΚΗ να επιτρέπεται η μεταφορά σε ποδήλατο παιδιού σε ειδικό κάθισμα.

παρ 5) Σε οδούς, οι οποίες έχουν λωρίδα κυκλοφορίας για την κίνηση ποδηλάτων ή μοτοποδηλάτων, απαγορεύεται στους οδηγούς αυτών και των Ε.Π.Η.Ο. της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 2, να χρησιμοποιούν το υπόλοιπο του οδοστρώματος.

   ΑΦΑΙΡΕΣΗ της παραγράφου διότι στην λωρίδα κυκλοφορίας για την κίνηση ποδηλάτων, μπορεί να υπάρχουν: 1ον σταθμευμενα ή κινούμενα οχήματα, 2ον πεζοί/κατοικίδια, 3ον εμπόδια/πινακίδες/υπόνομοι/σχάρες απορροης, 4ον κακό οδόστρωμα, λακούβες, πλημμύρα, γυαλια.

    Ο ποδηλάτης επειδή κινείται κατά προτεραιότητα με γνώμονα την δική του ασφάλεια λόγω ευαλωτότητας, θεωρούμε πως εύλογα μόνο δεν θα χρησιμοποιούσε την ειδική λωρίδα κυκλοφορίας για το ποδήλατο.

παρ 8. Οι οδηγοί των ποδηλάτων που δεν έχουν συμπληρώσει την ηλικία των δώδεκα (12) ετών και κινούνται σε οδικό δίκτυο που προορίζεται για την κυκλοφορία μηχανοκίνητων οχημάτων πρέπει να συνοδεύονται από άτομα που έχουν συμπληρώσει την ηλικία των δεκαέξι (16) ετών.

   ΚΑΤΑΡΗΓΗΣΗ: Θεωρούμε τεράστιο λάθος να απαγορευτεί η κίνηση με ποδήλατο σε μικρά παιδιά ειδικά σε τοπικούς οδούς σε γειτονιές απαξιώνοντας την ποδηλατική παιδεία που πρέπει να προωθηθεί από το σχολείο.

 Προτείνουμε συχνά μαθήματα ποδηλασίας και κυκλοφοριακής αγωγής, δράσεις ώστε τα παιδιά να μετακινούνται με ποδήλατο στα σχολεία, ασφαλείς υποδομές γύρω από τα σχολεία, ποδηλατόδρομοι, ανισόπεδες διαβάσεις, 10χλμ/ω όριο ταχύτητας για μηχανοκίνητα κ.α.

παρ 9) Οι οδηγοί των ποδηλάτων και των Ε.Π.Η.Ο. της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 2 συστήνεται να φορούν εγκεκριμένου τύπου προστατευτικό κράνος, κανονικά δεμένο.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ όλης της παραγράφου για το κράνος επειδή η σύσταση δεν είναι ρόλος του ΚΟΚ, αλλά εκπαίδευσης/ενημέρωσης. Ορθώς δεν είναι υποχρεωτική από τους ποδηλάτες η χρήση κράνους, όπως άλλωστε είναι η πάγια τεκμηριωμένη επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας (ECF) και τηρούν οι χώρες της Ε.Ε για την αύξηση της χρήσης της ποδηλασίας μετακίνησης που τελικά αυξάνει την συνολική ασφάλεια των μετακινήσεων, με τεράστια διαφορά οφέλους/κινδύνων.

Αναλυτικές η θέση της ECF, η επιστημονική τεκμηρίωση και η δική μας θέση εδώ:
https://www.gymnosophy.gr/2020/11/%ce%b3%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%af-%cf%8c%cf%87%ce%b9-%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%87%cf%81%ce%b5%cf%89%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%ba%cf%81%ce%ac%ce%bd%ce%bf%cf%82-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%89%cf%80%ce%b1%cf%8a.html

παρ 12)  Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος άρθρου τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο ογδόντα (80,00) ευρώ, πλην των περ. στ` και ζ’ της παρ. 1, στις οποίες ο παραβάτης τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ και αφαίρεση επιτόπου της άδειας ικανότητας οδηγού για τριάντα (30) ημέρες, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του άρθρου 103».

ΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ για τους ποδηλάτες σε 40€, για όλες τις περιπτώσεις, διότι ο κίνδυνος που προκαλούν σε σχέση με παραβάσεις μηχανοκίνητων είναι συντριπτικά χαμηλότερος και δεν υπάρχει αναλογικότητα των ποινών. Μάλιστα στην χρήση κινητού/ηχητικής συσκευής η αντίστοιχη παράβαση στα μηχανοκίνητα είναι μόνο 50€ ενώ στους ποδηλάτες 150€!.

Επιπλέον η εύνοια της ποδηλασίας ως μέσου μετακίνησης προέχει για την αύξηση συνολικά της ασφάλειας όπως δείχνει και η παρακάτω σπουδαία επιστημονική μελέτη:
Scofflaw bicycling: Illegal but rational – Journal of Transport and Land Use
https://www.jtlu.org/index.php/jtlu/article/view/871

_______________

Άρθρο 20 Φώτα Ε.Π.Η.Ο.

(Η επικεφαλίδα του Άρθρου 20 δεν περιλαμβάνει τα Ποδήλατα, αν και οι παράγραφοί το περιλαμβάνουν.)

Φώτα ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο.

[1.Τα ποδήλατα επιβάλλεται να είναι εφοδιασμένα με ένα λευκό ή κίτρινο φως μπροστά και ένα ερυθρό φως αντανακλαστικό στοιχείο πίσω, ως και με έναν τουλάχιστον αντανακλαστήρα σε κάθε πλευρά. Ομοίως αντανακλαστικό στοιχείο κίτρινου χρώματος επιβάλλεται να τοποθετείται σε κάθε ποδομοχλό.

Εξαιρούνται της υποχρέωσης να φέρουν τα ως άνω φώτα, εφόσον δεν κυκλοφορούν τη νύκτα, τα ποδήλατα των οποίων η διάμετρος τροχού δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστά, τα αγωνιστικά και τα ορειβατικά ποδήλατα.]

ΠΡΟΣΘΗΚΗ: Να εξαιρούνται και τα ποδήλατα εξοχής Trekking.

_______________

Άρθρο 21 Μηχανισμοί, εξαρτήματα και συσκευές Ε.Π.Η.Ο.

20) Τα ζωήλατα οχήματα, μεγίστου επιτρεπόμενου βάρους μέχρι 3.000 χλγ., μπορούν να φέρουν μεταλλική στεφάνη στους Τροχούς, το πλάτος της οποίας σε ουδεμία περίπτωση επιτρέπεται να είναι μικρότερο των 0,05 μ. Η στεφάνη αυτή επιβάλλεται να είναι συνεχής, κυλινδρική και χωρίς προεξοχές, γωνίες ή διακοπές, απαγορεύεται Δε να στερεώνεται στους τροχούς με καρφιά των οποίων η κεφαλή εξέχει της επιφανείας της στεφάνης.

   ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ όλων των ζωήλατων οχημάτων και γενικότερα οποιαδήποτε χρήση μη-ανθρώπινου ζώου ως μετακίνηση. Η κακοποίηση που υφίστανται τα ζώα αυτά για να εκπαιδευτούν αλλά και να μπορούν να ανταπεξέλθουν στην αναγκαστική εργασία είναι εντελώς ανήθικη και καταχρηστική.

6) Τα ποδήλατα, εκτός από τα χρησιμοποιούμενα σε αθλητικούς αγώνες, επιβάλλεται να είναι εφοδιασμένα με ένα κουδούνι.

27) Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, καθώς και αυτός που οδηγεί όχημα άλλης κατηγορίας, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου αυτού ή που δεν είναι εφοδιασμένο με τους από το άρθρο αυτό προβλεπόμενους, κατά περίπτωση, μηχανισμούς, πινακίδες, συσκευές ή συστήματα ή που έχει μηχανισμούς, πινακίδες, συσκευές ή συστήματα, που δεν πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο ογδόντα (80,00) ευρώ.

   ΑΛΛΑΓΗ: ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ή 10€

    ΕΠΕΙΔΗ: Θεωρούμε μη αναλογικό πρόστιμο για έλλειψη ποδηλατικού κουδουνιού (που προβλέπεται υποχρεωτικό στην παρ 6.) να είναι 80€. Τα ποδηλατικά κουδούνια είναι σχεδόν απίθανο να προειδοποιήσουν μηχανοκίνητα οχήματα σε περίπτωση κινδύνου, διότι είναι χαμηλής έντασης, και τα μηχανοκίνητα εξαιρετικά θορυβώδη, συν οι κλειστές καμπίνες των αυτοκινήτων ή τα κράνοι μοτοσυκλετών που μειώνουν την ακουστική ικανότητα. Πρακτικά το ποδηλατικό κουδούνι έχει νόημα στην προειδοποίηση πεζών, η οποία όμως μπορεί θα μπορούσε να γίνει και φωνητικά.

Άρθρο 28 Υποχρεώσεις παρόχων και εκμισθωτών Ε.Π.Η.Ο.

1. Οι εταιρείες εκμίσθωσης ή παροχής προς κοινή χρήση Ε.Π.Η.Ο. οφείλουν:

β) να παρέχουν δεδομένα από την κίνηση των Ε.Π.Η.Ο. όταν ζητηθούν από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ή τη δημοτική αρχή όπου δραστηριοποιείται ο πάροχος ή ο εκμισθωτής.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ: Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν οι πάροχοι και εκμισθωτές Ε.Π.Η.Ο να καταγράφουν το ιστορικά της πορείας κίνησης των οχημάτων τους, και να συλλέγουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, αλλά και να διαβιβάζουν σε τρίτους.

_______________

Άρθρο 29 Κυκλοφορία ποδηλάτων με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση

Θεωρούμε πως ο όρος “ΠΟΔΗΛΑΤΟ” για οποιοδήποτε όχημα με κινητήρα ανεξαρτήτως ενέργειας (ηλεκτρικής/ορυκτής), είναι παραπλανητικός. Κανονικά θα έπρεπε να ορίζονται ως Μοτοποδήλατα (αναλυτικότερα Ηλεκτρικά Μοτοποδήλατα), αλλά επειδή ο όρος αυτός χρησιμοποιήθηκε διαστρεβλωμένα στο παρελθόν στον ΚΟΚ, ας ορίσουμε ΜΟΝΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΠΕΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΧΕΙΡΟΓΚΑΖΟ ως “ΗΛΕΚΤΡΟΠΟΔΗΛΑΤΑ”

Για αυτό στους ορισμούς επισημάναμε τον όρο:

Ηλεκτροποδήλατο: Το όχημα δύο τουλάχιστον τροχών το οποίο κινείται με τη μυϊκή δύναμη εκείνων που επιβαίνουν και μπορεί να υποβοηθείται με βοηθητικό ηλεκτροκινητήρα μέγιστης συνεχούς ονομαστικής ισχύος 0,25 KW και η ισχύς του οποίου μειώνεται σταδιακά και τελικά μηδενίζεται όταν η ταχύτητα του οχήματος φθάσει τα 25 χλμ/ώρα ή νωρίτερα, εάν σταματήσει η ποδηλάτηση, χωρίς την ύπαρξη χειρόγκαζου.

Η παρουσία ή όχι του χειρόγκαζου, μπορεί να βοηθήσει τις αρχές ώστε να ξεχωρίσει ποια μπορούν να λειτουργούν και χωρίς πετάλι και άρα δεν μπορεί να λογίζονται στην κατηγορία Ποδήλατα/Ηλεκτροποδήλατα, και έτσι να τα ελέγξει στην κατηγορία των Μοτοποδηλάτων ή άλλων Ε.Π.Η.Ο.

Επιπλέον εφιστούμε την προσοχή για τα Ηλεκτροποδήλατα και Ε.Π.Η.Ο ότι πρέπει ενδεχομένως να υπάρχει προδιαγραφή για το βήμα της επιτάχυνση τους, η οποία μπορεί να γίνει επικίνδυνη.

_______________

🚲 Συλλογικότητα www.gymnosophy.gr
Κώστας Τερζόπουλος
Σεμινάριο Ποδηλατικής Πολιτικής – Πανεπιστήμιο Άμστερνταμ

Tags: